Forside

Vores ydelser

Markedsundersøgelser

Se potentialet og mangler i jeres service og udbud

Med en markedsundersøgelse får I svar omkring konkurrenter og forhandlere, og dermed et reelt billede af markedssituationen. Kun på den måde får I de bedste betingelser til at kunne træffe beslutninger på.

En markedsundersøgelse giver svar på, hvem jeres konkurrenter er, prisniveau og målgrupper. Det er relevant viden for at kunne differentiere sig, sætte priser og ikke mindst lave produkter, som kunderne rent faktisk vil have.

Læs mere

Customer Journey

Fokus på behov og forventninger

Customer Journey er en kortlægning af kundens rejse med en virksomhed. Det endelige mål er at forbedre kundeoplevelsen ved at forstå, hvad kunden oplever under et kontaktpunkt med virksomheden og forbedre kvaliteten af oplevelsen.

I får et overblik over, hvordan kundeoplevelsen kan styrkes på tværs af kanaler og touchpoints: Hvordan ønsker kunden at blive talt med, hvilke tanker, følelser, handlinger og oplevelser har han.

Læs mere

Medarbejdertilfredshed

Sikre en bedre trivsel

Formålet med en medarbejderundersøgelse / APV er at få et overblik over arbejdspladsmiljøet og at sikre, at virksomheden forholder sig til de væsentlige problemstillinger på arbejdsstedet.

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne analyserer vi i In2minds, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre et bedre arbejdsmiljø. Virksomheden får resultaterne uddybet APV rapporter på overordnet niveau, men også diverse afdelingsniveauer.

Læs mere

Kundeundersøgelser

Identificering af forbedringsområder

In2minds tilfredshedsundersøgelser har det formål at identificere strategiske tiltag, og dermed hvor der bedst kan sættes ind for at holde på kunder eller medarbejdere. Måling og redegørelse af hvad der driver kundetilfredshed og -loyalitet, er et vigtigt skridt til at skabe tilfredse og loyale kunder.

Det handler om den enkelte kunde og dennes tilfredshed med virksomheden. Målet er derfor at identificere og forstå de forhold, der skaber kundetilfredshed og –loyalitet, for derigennem at gøre en virksomhed til en endnu bedre og attraktiv samarbejdspartner og leverandør.

Læs mere

Customer Experience kommer tætter på!

Vi er specialister i Customer Journey!

Vi giver dybere indsigt i kunderne, så I kan træffe de rette beslutninger!

Hvorfor Customer Experience vinder ind

Markedsundersøgelser der giver svar

– FRA GISNINGER TIL OVERBLIK

Vi giver det fulde billede af markedssituationen og afdækker potentialet.

Vi er meget opmærksomme på at kunder såvel som markeder er forskellige.

VI ER SPECIALISTER I MARKEDSUNDERSØGELSER

Vi leverer og analyserer alle markedsdata, så I kan træffe de bedste beslutninger.

Med data koblet på geografiske GIS-kort er det muligt at indsamle, håndtere, visualisere og analysere markedssituationen.

VI SÆTTER BILLEDE PÅ MARKEDSSITUATIONEN

Få udvalgt og defineret potentielle kunder.

Få vist hver eneste potentiel kunde
og konkurrent på kort.

Få fremhævet målgrupper.

VI SVARER PÅ DE VIGTIGE SPØRGSMÅL

Hvem, hvor og hvordan er konkurrenterne?

Kundernes behov, placering og adfærd?

Hvor og hvordan bør der sættes ind?