1Måling og tolkning

 

Formålet med en undersøgelse af kundetilfredshed er at få indblik i, hvordan kunder opfatter jer. Derudover er det at få overblik over forbedringsområder, der betyder mest for kundernes tilfredshed og loyalitet.

Vi finder frem til områder, der kan omsættes til konkrete handlingsplaner. Det sikre, at I kan lægge ressourcer der, hvor de har størst effekt.

Af hvad der er afgørende for kundetilfredshed og loyalitet er væsentlige trin til at sikre tilfredse og loyale kunder.

 • Hvor kan der bedst sættes ind for at holde på kunderne?
 • Hvad skaber tilfredshed og loyalitet, for at blive endnu bedre og attraktiv?
 • Identifikation af behov og forventninger.
 • Identifikation af områder kunderne synes fungerer godt og dårligt.
 • Interviews med typiske kundetyper.
 • Online spørgeundersøgelse.
 • Interviews.

2Viden som beslutningsgrundlag

 

Med undersøgelsen følger rådgivning og anbefalinger omkring relevante indsats- og forbedringsområder, der har størst betydning for dannelsen af tilfredshed og loyalitet.

 • Få overblik over, hvor I bedst kan sætte ind for at tiltrække og fastholde kunder.
 • Find jeres bedste kundetyper.
 • Forstå hvilke behov de har hos jer.
 • Hav et udgangspunkt for, hvordan I kan forbedre kommunikation og markedsføring.
 • Få et beslutningsgrundlag håndtering af kunderne.

Vil du høre mere…

In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejdermålinger. Vi undersøger behov. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, tilfredshedsmålinger og APV.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 2442 8748. Eller send os en email: