Kundetilfredshed

1REEL KUNDEFORSTÅELSE

Måling og tolkning

 

Formålet med en undersøgelse af kundetilfredshed er at få indblik i, hvordan kunder opfatter jer. Derudover er det at få overblik over forbedringsområder, der betyder mest for kundernes tilfredshed og loyalitet.

Vi finder frem til områder, der kan omsættes til konkrete handlingsplaner. Det sikre, at I kan lægge ressourcer der, hvor de har størst effekt.

Af hvad der er afgørende for kundetilfredshed og loyalitet er væsentlige trin til at sikre tilfredse og loyale kunder.

 • Identifikation af behov og forventninger.
 • Identifikation af områder kunderne synes fungerer godt og dårligt.
 • Interviews med typiske kundetyper.
 • Online spørgeundersøgelse.
 • Interviews.

2BEDRE HÅNDTERING AF KUNDERNE

Viden som beslutningsgrundlag

 

Med undersøgelsen følger rådgivning og anbefalinger omkring relevante indsats- og forbedringsområder, der har størst betydning for dannelsen af tilfredshed og loyalitet.

 • Identifikation af, hvor der bedst sættes ind for at tiltrække og fastholde kunder
 • Segmentering af de kunder, der bør sættes fokus på og deres behov
 • Hvor og hvordan I kan forbedre kommunikation og markedsføring.
 • Et beslutningsgrundlag som udgangspunkt til videre håndtering af kunderne.
 • Identifikation af kundernes behov hos jer.
 • Oplæg til konstruktiv dialog med kunderne.