Markedsundersøgelser

Markedsundersøgelser

Overblik

Med markedsundersøgelser får I svar omkring kunder, konkurrenter og forhandlere, og dermed et reelt billede af markedssituationen. Vi kigger på kundernes behov og forventninger til jer og til markedet. Kun på den måde får I de bedste betingelser til at kunne træffe beslutninger på.

Vi laver både dybdegående undersøgelser, der giver et helt billede af, hvem kunderne og konkurrenter er, men også korte oplysende undersøgelser med kolde facts på markedet. Det er relevant viden for at kunne differentiere sig, sætte priser og ikke mindst lave produkter, som kunderne rent faktisk vil have.

Markedsundersøgelser

Processen
Fastsættelse af indhold

Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme deres involvering i processen. Vi har et oplæg til undersøgelsen afhængig af virksomhedens behov.

 •  Projektledelse og planlægning
 • Undersøgelsesdesign
Indhentning af data

Vi tager den fulde styring af selve undersøgelsen og rapportering.

 • Data analyseres og rapporteres med tabeller og grafer
 • Analysen kobles på GIS kort
 • Opsætning af konkurrentkort med uddybning
 • Konklusioner og anbefalinger
 • Spørgeundersøgelse af leverandører
Anvendelse
 •  Uddybende kendskab til markedet
 • Identifikation af, hvor der bedst sættes ind i forhold til konkurrenterne
 • Identifikation af salgsmuligheder og potentiale
 • Udgangspunkt til handlingsplan

Arbejde med markedsundersøgelser

Undersøgelsens vigtigste arbejde er ikke selve måling og resultaterne, men at bruge resultaterne som grundlag for vækst.

Resultaterne skal inspirere:

 • At skabe en konstruktiv dialog med potentielle og reelle kunder.
 • At skabe en konstruktiv dialog med forhandlerne, som kan styrke forholdet til deres kunder.
 • At identificere aktiviteter for at opretholde styrker og imødekomme svagheder.
 • At skabe rammer for handling – fastsætte tidsplaner og ansvarsområder for aktiviteter.
Kontakt os