Medarbejder indsigt

Behov og forventninger

Forståelse for hinanden giver et reelt udgangspunkt for kommunikation.

Fra strategi til opgaver

Hvordan skal forandringer kommunikeres til medarbejderne.

Arbejdsmiljøets betydning

Fungerer det optimalt i dag?

Bedre trivselSikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø

APV

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne analyseres, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre et bedre arbejdsmiljø. Resultaterne uddybes rapporter på overordnet niveau samt på afdelingsniveauer.

Rapporterne omfatter:

  • Identifikation af arbejdspladsmiljøet
  • Analyse af arbejdspladsen og vurdering af, hvor går det godt og skidt
  • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger
  • Prioriteringskort der identificerer, hvordan der bør sættes ind
Læs mere
Overblik over virksomhedens situationIdentifikation af udfordringer og potentiale

Tilfredshedsundersøgelse

Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at få indblik i medarbejdernes opfattelse af virksomheden. Samtidig skabes et proaktivt værktøj, der kan identificere de indsats- og forbedringsområder, der betyder mest for medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

På den måde identificerer vi kerneområder, der kan omsættes til konkrete handlingsplaner. Herved kan der investeres ressourcerne der, hvor de har størst effekt – og på den måde opnås mere tilfredse og loyale medarbejdere.

Læs mere