Medarbejder indsigt

Medarbejderundersøgelse

Trivsel og forventninger

Forståelse for hinanden giver et reelt udgangspunkt for kommunikation.

Medarbejderundersøgelse

Fra strategi til opgaver

Hvordan skal forandringer kommunikeres til medarbejderne.

trivsel på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøets betydning

Fungerer det optimalt i dag?

Bedre trivselSikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø

APV og Trivsel

Med en APV finder vi frem til, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre en bedre trivsel. Resultaterne uddybes i rapporter på overordnet niveau, samt på afdelingsniveauer.

Rapporterne omfatter:

  • Identifikation af arbejdspladsmiljøet
  • Analyse af arbejdspladsen og vurdering af, hvor går det godt og skidt
  • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger
  • Identifikation af, hvordan der bør sættes ind
  • Oplæg til handlingsplaner
Læs mere
Overblik over virksomhedens situationIdentifikation af udfordringer og potentiale

Tilfredshedsundersøgelse

Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at få indsigt i medarbejdernes opfattelse af virksomheden.

Herudfra fastlægges fokusområder og oplæg til handlingsplaner, som kan styrke medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

Læs mere