Medarbejder indsigt

Behov og forventninger

Forståelse for hinanden giver et reelt udgangspunkt for kommunikation.

Fra strategi til opgaver

Hvordan skal forandringer kommunikeres til medarbejderne.

Arbejdsmiljøets betydning

Fungerer det optimalt i dag?

Bedre trivselSikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø

APV og Trivsel

Med en APV finder vi frem til, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre et bedre arbejdsmiljø. Resultaterne uddybes i rapporter på overordnet niveau, samt på afdelingsniveauer.

Rapporterne omfatter:

  • Identifikation af arbejdspladsmiljøet
  • Analyse af arbejdspladsen og vurdering af, hvor går det godt og skidt
  • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger
  • Identifikation af, hvordan der bør sættes ind
  • Oplæg til handlingsplaner
Læs mere
Overblik over virksomhedens situationIdentifikation af udfordringer og potentiale

Tilfredshedsundersøgelse

Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at få indsigt i medarbejdernes opfattelse af virksomheden.

Herudfra fastlægges fokusområder og oplæg til handlingsplaner, som kan styrke medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

Læs mere