Medarbejderundersøgelser

Medarbejderundersøgelser

1ET SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ

APV og Trivsel

 

Med en APV finder vi frem til, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre en bedre trivsel. Resultaterne uddybes i rapporter på overordnet niveau, samt på afdelingsniveauer.

  • Identifikation af arbejdspladsmiljøet.
  • Analyse af arbejdspladsen og vurdering af, hvor går det godt og skidt.
  • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger.
  • Identifikation af, hvordan der bør sættes ind.
  • Online spørgeundersøgelse.
  • Oplæg til handlingsplaner.
Læs mere

1IDENTIFIKATION AF UDFORDRINGER OG POTENTIALE

Medarbejdertilfredshed

 

Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at få indsigt i medarbejdernes opfattelse af virksomheden.

Der fastlægges fokusområder og oplæg til handlingsplaner, som kan styrke medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

  • Hvor kan der bedst sættes ind for at holde på medarbejderne?
  • Hvad skaber tilfredshed og loyalitet, for at blive endnu bedre og attraktiv?
  • Online spørgeundersøgelse.
  • Interviews.
Læs mere