Medarbejderundersøgelser

Medarbejderundersøgelser

1ET SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ

APV og Trivsel

 

Med en APV finder vi frem til, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre en bedre trivsel. Resultaterne uddybes i rapporter på overordnet niveau, samt på afdelingsniveauer.

 • Identifikation af arbejdspladsmiljøet.
 • Analyse af arbejdspladsen og vurdering af, hvor går det godt og skidt.
 • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger.
 • Identifikation af, hvordan der bør sættes ind.
 • Online spørgeundersøgelse.
 • Oplæg til handlingsplaner.
Læs mere

1IDENTIFIKATION AF UDFORDRINGER OG POTENTIALE

Medarbejdertilfredshed

 

Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at få indsigt i medarbejdernes opfattelse af virksomheden.

Der fastlægges fokusområder og oplæg til handlingsplaner, som kan styrke medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

 • Hvor kan der bedst sættes ind for at holde på medarbejderne?
 • Medarbejdernes holdning til virksomheden, ledere og kollegaer.
 • Hvad skaber tilfredshed og loyalitet, for at blive endnu bedre og attraktiv?
 • Online spørgeundersøgelse.
 • Interviews.
Læs mere