Medarbejder undersøgelser

Vi identificerer

Problemstillinger og Forbedringsområder

Dybdegående undersøgelser

Vi undersøger virksomheder på overordnet niveau og på afdelingsniveau

Surveys og Interveiws

Vi arbejder både med online surveys og interviews

Handleplaner

Vi kommer med helt konkrete anbefalinger på baggrund af undersøgelser

APV og Trivsel

Medarbejderundersøgelse

3

Find ud af hvilke områder I bør prioritere for at sikre en bedre trivsel.

Områderne uddybes i rapporter på virksomhedsniveau, samt på afdelingsniveauer.

Undersøgelsen kører efter en række standarder omkring APV. Hertil kan tilføjes en række særlige fokusområder, der kan give konkret værdi for jeres arbejdsplads.

LÆS MERE

Medarbejdertilfredshed

Behovsundersøgelser

2

Få indblik i medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Både omkring deres tanker og forventninger til ledelsen, deres kollegaer samt deres velvære.

Få et detaljeret indblik i netop jeres arbejdsplads med både standardspørgsmål og konkrete tilpassede spørgsmål, der er til at følge op på.

Udover de traditionelle trivsels- og tilfredshedsområder, er det væsentligt at afdække områder, der betyder noget særligt hos jer.

Det kan være, I har fået ny leder, oplever stress blandt medarbejdere, eller andet der kunne være relevant at få bedre indsigt i.

LÆS MERE

Vil du høre mere…

In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejdermålinger. Vi undersøger behov. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, tilfredshedsmålinger og APV.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 2442 8748. Eller send os en email: