Medarbejderundersøgelser

Formålet med medarbejderundersøgelser og APV er at få et overblik over arbejdspladsmiljøet og at sikre, at virksomheden forholder sig til de væsentlige problemstillinger på arbejdsstedet.

APV er en kontinuerlig proces, der er med til at følge op på, at arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med at løse eventuelle problemer. På den måde er en APV med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, da den synliggør virksomhedens problemstillinger og risici.

APV – Vejen til et sundt arbejdsmiljø
MedarbejderundersøgelserAPV til bedre trivsel

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne analyserer vi, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre et bedre arbejdsmiljø. I får resultaterne uddybet i APV rapporter på overordnet niveau, men også på afdelingsniveauer.

  • Identifikation af arbejdspladsmiljøet
  • Analyse af arbejdspladsen og vurdering af, hvor går det godt og skidt
  • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger
  • Prioteringskort der identificerer, hvordan der bør sættes ind
Før det gør ondtAPV forebygger

En medarbejderundersøgelse sikre både virksomheden og den enkelte medarbejder. Ved at belyse virksomhedens problemstillinger bliver det muligt at forebygge væsentlige omkostninger.

  • Sygefravær
  • Lav motivation
  • I værste fald et dårligt Image

Medarbejder-undersøgelser som værktøj

Det vigtigste i arbejdet med medarbejderundersøgelser er ikke selve målingen og resultaterne, men at bruge resultaterne til en værdiskabende udvikling.

Rapporten er grundlaget for det videre arbejde med medarbejdertilfredshed. Resultaterne skal inspirere til:

  • At skabe konstruktiv dialog med medarbejderne – med udgangspunkt i undersøgelsen.
  • At identificere aktiviteter til at fastholde styrker og imødekomme indsatsområder.
  • At skabe rammer for handling – deadlines og ansvarlige personer for aktiviteter.

Arbejdet med APV bør involvere alle ansatte for derigennem at øge viden- og kompetenceniveauet. Ledelsens opbakning er essentiel. Kommunikation af arbejdet og resultaterne er afgørende for at skabe commitment og øget kendskab.