Om in2minds

1Faktabaseret viden

SPØRGEUNDERSØGELSER OG INTERVIEWS

 

Vi arbejder ud fra kvantitative online spørgeundersøgelser samt kvalitative interviews.

Online kan vi nå frem til den større målgruppe, og samtidig differentiere med opdelte spørgeskemaer. Det sikrer, at spørgsmålene bliver relevante for de enkelte målgrupper.

Med interviews går vi i detaljer og får en større forståelse for målgruppens udfordringer og behov.

Herigennem får I et solidt fundament, der giver et reelt beslutningsgrundlag.

2

Katrine Vanggaard

Partner

 

Katrine har den daglige dialog med kunden, og arbejder på alle niveauer i processen fra den strategiske planlægning til fastlægning af konkrete forbedringstiltag. Hun er projektlederen på vores undersøgelser og sikrer, at vores kunder bliver passet godt på under hele forløbet.

Email katrine@in2minds.dk

Jesper Rasmussen

Partner

 

Jesper har fokus på Business Intelligens. Han arbejder med produktudvikling og har fokus på at få nye tendenser indarbejdet i de løsninger, vi tilbyder. Jesper har desuden det mere tekniske fokus hos In2minds, og det er ham, man kan spørge om de mere statiske spørgsmål.

Email jesper@in2minds.dk

3Rapporter som beslutningsgrundlag

Analyser og anbefalinger

 

Interviews og spørgeundersøgelser er fundamentet i vores arbejde. Med dem analyserer og konkluderer vi på jeres medarbejdere og kunder. Endelig kommer vi med anbefalinger om, hvordan I med fordel kan kommunikere med dem.

Vi finder mønstre og fællestræk blandt jeres kunder – tendenser, forbehold og interesser. Det giver jer overblik over risici, muligheder og ikke mindst budskaber til kunderne. Det vil give jer et beslutningsgrundlag til at vurdere, om produktet kan betale sig.