Medarbejdertilfredshed

1I hvilken retning skal I?

Hvorfor undersøge

 

En medarbejderundersøgelse skal kunne vise et reelt billede af jeres virksomhed. Den skal være detaljeret nok til at følge op på, og det er derfor vigtigt, at den er tilpasset jeres situation. Så udover de traditionelle trivsels- og tilfredshedsområder, er det væsentligt at afdække områder, der betyder noget særligt hos jer:

  • Oplever I fx. flere medarbejdere med stress?
  • Har I fået en ny leder?
  • Eller har I været igennem en særlig udvikling?

På den måde giver vi svar på spørgsmål ala:

  • Hvordan skal medarbejderne i afd. A håndteres?
  • Hvilke budskaber bør lederen komme med?
  • Er der medarbejdere, I skal være særligt opmærksomme på?

2Input til et bedre miljø

Det typiske forløb

En medarbejderundersøgelse strækker sig typisk over 6-8 uger. I opstartsfasen vil vi typisk bruge noget tid på at fastlægge fokus og udbytte af undersøgelsen. Herefter tager vi over, indtil den endelige præsentation og gennemgang af resultaterne.

1 Opstart

Sparring og opsætning

 

2 Undersøgelsesforløbet

Medarbejderne svarer

 

3 Analyse og rapportering

Konklusioner og anbefalinger