Tilfredshedsundersøgelser

Kundetilfredshed

Vi bruger ofte online spørgeundersøgelser som udgangspunkt for analyse af kundetilfredshed.

 

De giver overblik over jeres situation, men også hvor der kan sættes ind for at skabe effektive resultater.

De finder frem til tiltag, der kan styrke relationen til kunder såvel som medarbejdere.

Undersøgelse af

Kundetilfredshed

Formålet med en undersøgelse af kundetilfredshed er at få indblik i, hvordan kunder opfatter jer. Derudover er det at få overblik over forbedringsområder, der betyder mest for kundernes tilfredshed og loyalitet.

 

Vi finder frem til områder, der kan omsættes til konkrete handlingsplaner. Det sikre, at I kan lægge ressourcer der, hvor de har størst effekt.

Et typisk

Forløb

FORBEREDELSE

Inden opstart fastsættes det konkrete indhold:

 

  • Projektledelse og vejledning

  • Udarbejdelse og tilpasning af spørgsmål

  • Undersøgelsesdesign

  • Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme, hvor meget de vil involveres i processen. Vi har som udgangspunkt et oplæg til undersøgelsen afhængig af virksomhedens behov.

IGANGSÆTTELSE

Selve forløbet:

 

  • Udsending af invitationsmails til tilfredshedsundersøgelse

  • Analyse og rapportering

ANVENDELSE

En tilfredshedsundersøgelse – nye muligheder:

 

  • Identifikation af, hvor der bedst sættes ind for at tiltrække og fastholde kunder

  • Overblik over en bedre håndtering af medarbejdere og kunder

  • Segmenteringstilgang – fastlægge hvilke kunder der bør sættes fokus på og deres behov