Tilfredshedsundersøgelser

En stor del af vores produkter tager udgangspunkt i dybdegående tilfredshedsundersøgelser. På den måde får vi overblik over virksomhedens situation, men også hvor der kan sættes ind for at skabe effektive resultater.

Tilfredshedsundersøgelserne identificerer strategiske tiltag, der viser, hvor der bedst kan sættes ind for at holde på kunder eller medarbejdere. Målet er at identificere og forstå, hvad der skaber tilfredshed og loyalitet, for at blive endnu bedre og attraktiv.

Formål med tilfredshedsundersøgelser

Det overordnede formål med tilfredshedsundersøgelser er dels at få et indblik i, hvordan kunder opfatter en virksomhed. Derudover er det at skabe et proaktivt værktøj, der kan identificere de indsats- og forbedringsområder, der betyder mest for kundernes tilfredshed og loyalitet.

På den måde identificerer in2minds undersøgelser kerneområder, der kan omsættes til konkrete handlingsplaner. Den viden sikre, at virksomheden kan investere ressourcerne der, hvor de har størst effekt – og på den måde sikre tilfredse og loyale kunder.

01
Forberedelse

Inden opstart af undersøgelse involveres virksomheden i fastsætning af det konkrete indhold:

 • Projektledelse og vejledning
 • Udarbejdelse og tilpasning af spørgsmål
 • Undersøgelsesdesign
 • Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme, hvor meget de vil involveres i processen. Vi har som udgangspunkt et oplæg til undersøgelsen afhængig af virksomhedens behov.
02
Selve undersøgelsen

Vi tager den fulde styring af selve undersøgelsen og rapportering:

 • Spørgeskemaundersøgelse – tilpasset med eget logo og farver
 • Udsending af mails med invitation til spørgeundersøgelse
 • Analyse og rapportering
 • Prioteringskort med indsatsområder
03
Anvendelse
 • Identifikation af, hvor der bedst sættes ind for at tiltrække og fastholde kunder
 • Overblik over en bedre håndtering af medarbejdere og kunder
 • Segmenteringstilgang – fastlægge hvilke kunder der bør sættes fokus på og deres behov