Trivselsundersøgelser

Afdækning af medarbejdernes behov

Med analyse af kundernes forventninger styrker vi jeres

Produkter og kunderelationer

Et stærkt værktøj

apv overblik

APV forebygger

Formålet med APV og trivselsundersøgelser er at få et overblik over arbejdspladsmiljøet. Ikke mindst for at sikre, at I forholder sig til de væsentlige problemstillinger på arbejdsstedet. På den måde er en APV med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, da den synliggør jeres problemstillinger og risici.

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne kigger vi på, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

Resultaterne uddybes i rapporter på overordnet niveau, men også på afdelingsniveauer:

 • Identifikation af arbejdspladsmiljøet
 • Vurdering af, hvor går det godt og skidt
 • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger.
 • Identifikation af hvor der bør sættes ind
 • Online spørgeundersøgelse.
 • Oplæg til handlingsplaner.
vaerktoj

Et brugbart værktøj

Det vigtigste i medarbejderundersøgelser er ikke målingen og resultaterne, men selve arbejdet bagefter. På den måde bliver vores APV-rapporter et udgangspunkt for kommende handleplaner.

I rapporterne sætter vi fokus på helt konkrete områder, der bør forbedres. Det kan være alt fra medarbejdernes arbejdsplads, forholdet til lederen, til stress og psykisk press fra andre kollegaer. Rapporterne sætter fokus på  de udfordringer, der findes hos jer, men kommer også med svar på, hvad der bør gøres bedre.

Resultaterne kan imødekomme alt fra:

 • Sygefravær
 • Lav motivation
 • I værste fald et dårligt image
 • En konstruktiv dialog med medarbejderne
 • Identifikation af aktiviteter til at fastholde styrker

Et typisk forløb hos In2minds

Planlægning

.

 • Workshop, fastlægning af:
  • Problemstillinger
  • Fokusområder
  • Målgrupper
  • Mm.
 • Spørgeramme
 • Opsætning af undersøgelse
Survey og interviews

.

 • Gennemførsel af undersøgelse
 • Kommunikation: Internt og Eksternt
  • Information omkring formål
  • Klæde kontaktflader på
Rapportering

.

 • Tal og grafer
 • Key findings
 • Fokusområder
 • Anbefalinger
Præsentation og rådgivning

.

 • Gennemgang af resultater
 • Rådgivning og diskussion:
  • Vigtigste fokusområder
  • De kortsigtede tiltag
  • De langsigtede tiltag
  • Ansvarsfordeling

Vil du høre mere…

Behovsanalyser kan være mange til, og kan give jer indsigt på flere områder.

Står I og skal have lanceret et nyt produkt, kan det være relevant at spørge kunden til råds omkring deres behov og forventninger. Det kan også være, I søger viden omkring kundens brug af konkrete produkter – eller deres interesse i nye løsninger. Endelig kan det være relevant at få gennemgået kunderejsen gennem en Customer Journey.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 Eller send os en email:  Hjemmesiden bruger cookies. Ved at klikke Tillad giver du tilladelse til, at vi må gemme små stykker data på den enhed.  Læs mere