Hjemmekontor

Hjemmekontor

Med Covid 19 er der kommet et særligt fokus på medarbejdere og deres trivsel. Hverdagen er ændret, og arbejdslivet giver nye udfordringer og behov. Fra at være en nødssituation er hjemmekontoret blevet hverdag, og som leder har man derfor ikke den samme kontakt til den enkelte medarbejder som tidligere.

Hvordan medarbejderne påvirkes, er typisk meget forskellig, og man bør ikke undervurdere, at der er meget forskel på hvordan man bliver påvirket af hjemmearbejdet. Hvor det sociale fylder meget blandt nogen, kan det være den manglende tryghed, personlige udvikling og det faglige forhold til ledere, kunder og kollegaer, der påvirker andre.

Genåbning
Snart åbnes der op igen, og det lader til, at vi snart får vores hverdag tilbage. Men at vi igen kan vende tilbage er dog ikke ensbetydende med, at alt bliver som før. Med en krise, der har varet så længe, vil det sandsynligvis have sat sine spor på de ansatte, og det kan derfor være relevant at være opmærksom på den enkelte. Det kan nemlig være en udfordring at finde tilbage til det vante arbejdsmiljø, hvor jobfunktioner, rutiner og arbejdsmetoder måske i mellemtiden er ændret til nogle ”nye og bedre” arbejdsgange.

Nogle medarbejdere har måske forandret sig, men også virksomhederne selv skal nu vende tilbage til en ny situation. Der kan være tilpasninger i forhold til alt fra kundehåndtering, salgsstrategier og produktydelser, hvilket kan kræve en decideret genåbningsstrategi. Udover netop at omhandle ydelser og salg, bør medarbejderne også tænkes ind. For hvilke nye funktioner forventes der nu? Hvad kræves der af de ansatte? Og hvilken tryghed og hjælp kan der ydes til dem?

Mere end blot tilfredshed og loyalitet
Udover de personlige samtaler vil man normalt afdække medarbejdernes arbejdsglæde og tilgang til arbejdspladsen gennem en traditionel tilfredshedsundersøgelse, men med situationen i dag bør det være nogle lidt andre fokusområder, der skal spørges ind til, for at få en reel forståelse for medarbejdernes konkrete situation – og den reelle arbejdsglæde.

Med en afdækning af medarbejderne vil man få klarhed over, hvor der skal sættes ind, så genåbningen ikke vil gå ud over medarbejdernes trivsel.

Fokusområder
Her vil det give mening at komme ind på områder som:

FYSISK OG PSYKISK PÅVIRKNING

Medarbejdere påvirkes forskelligt. For at sætte effektivt ind, er det vigtigt at vide, hvilke konsekvenser krisen har haft for dem. Det kan være:

 • Effektivitet
 • Tryghed
 • Udvikling og ansvar
 • Forhold til leder
ARBEJDSMILJØET

De pludselige ændringer af omgivelserne kan i sidste ende have betydning for det arbejde, medarbejderne udfører. Her kan man fx. kigge nærmere på:

 • Påvirkning af teamsamarbejde
 • Forholdet mellem arbejde og fritid
 • Ændringer af jobfunktion
FORVENTNINGER TIL LEDER

Ledelse på afstand er en uvant situation for både ledere og medarbejdere, og det kan være relevant at kigge på de nyopståede forventninger, medarbejderne har:

 • Medarbejderudvikling – MUS
 • Information omkring medarbejdernes rolle
 • Covid 19 påvirkning af jobfunktion
KOMMUNIKATION TIL MEDARBEJDERE

Virksomheders kommunikation til medarbejdere er særlig vigtig under en nedlukning – såvel som bagefter, hvor forventningerne for mange har ændret sig. Her savnes der ofte information omkring:

 • Covid 19 betydning for jobbet og arbejdspladsen
 • Forventninger til fremtiden
 • Medarbejdernes tiltro til virksomheden

Læs mere omkring virksomheders fokus på coronas påvirkning af medarbejdertrivsel i artikel på finans.dk.

Related Blogs

kundeundersøgelse
kundesegmenter
blogIrrelevant