Medarbejdertilfredshed

Få hjælp til en undersøgelse af medarbejdertilfredshed. Medarbejderundersøgelsen hjælper jer med at bestemme en organisations overordnede sundhed.

 

Medarbejdertilfredshed hjælper med at bestemme en organisations overordnede sundhed, og det er grunden til, at mange organisationer regelmæssige anvender medarbejderundersøgelser til at måle tilfredshedstendenser over tid.

Et højt tilfredshedsniveau indikerer, at medarbejderne er tilfredse med, hvordan deres arbejdsgiver behandler dem.

Ideelt set opstår tilfredshed som et resultat af løn og vilkår såvel som mindre håndgribelige værdier som engagement, anerkendelse og stærk ledelse. Hvis arbejdspladsen undlader at tage fat på begge sider, kan de opleve, at de har tilfredse teams, der er tilfredse med kun at gøre det, der kræves for at forblive ansat, eller en stab af meget engagerede medarbejdere, der præsterer godt, mens de leder efter nye muligheder hos virksomheder, der er mere villige til at opfylde deres materielle behov.

Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed i praksis

trivsel

Hvorfor undersøge?

Få indsigt i medarbejdernes opfattelse af jeres virksomhed.

Oplever I fx. flere medarbejdere med stress? Har I fået en ny leder? Eller har I været igennem en særlig udvikling?

Ud fra medarbejdernes input fastlægger vi fokusområder og oplæg til handlingsplaner, som kan styrke medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

I får svar på spørgsmål som:

 • Hvordan skal medarbejderne i afd. A håndteres?
 • Hvilke budskaber bør lederen komme med?
 • Er der medarbejdere, I skal være særligt opmærksomme på?
 • Medarbejdernes holdning til virksomheden, ledere og kollegaer.
 • Hvad skaber tilfredshed og loyalitet, for at blive endnu bedre og attraktiv?
forloeb

Det typiske forløb

En medarbejderundersøgelse strækker sig typisk over 6-8 uger.

I opstartsfasen bruger vi tid på at fastlægge fokus og udbytte af undersøgelsen. Her fastlægger vi i samarbejde med jer tekster og spørgeramme.

Herefter er det medarbejdernes tur til at svare. I denne del af processen er det godt at have løbende dialog med medarbejderne, så I sikre en god svarprocent.

Ud fra medarbejdernes besvarelser bearbejdes data og de endelige resultater bruges til videre rapportering. Analyser, konklusioner og anbefalinger konkretiseres, og I vil desuden selv have mulighed for at dykke ned i dashboards og finde detaljer i resultaterne. Endelig kommer vi med rådgivning omkring håndtering af resultaterne i dialog med jer.

Et typisk forløb hos In2minds

Planlægning

.

 • Workshop, fastlægning af:
  • Problemstillinger
  • Fokusområder
  • Målgrupper
  • Mm.
 • Spørgeramme
 • Opsætning af undersøgelse
Survey og interviews

.

 • Gennemførsel af undersøgelse
 • Kommunikation: Internt og Eksternt
  • Information omkring formål
  • Klæde kontaktflader på
Rapportering

.

 • Tal og grafer
 • Key findings
 • Fokusområder
 • Anbefalinger
Præsentation og rådgivning

.

 • Gennemgang af resultater
 • Rådgivning og diskussion:
  • Vigtigste fokusområder
  • De kortsigtede tiltag
  • De langsigtede tiltag
  • Ansvarsfordeling

Vil du høre mere…

 

In2minds giver Indsigt i kunder og medarbejdere. Vi arbejder strategisk på at omsætte viden fra kunder- og medarbejderundersøgelser til konkrete fokusområder og actions. I vores digitale univers får I adgang til data og uddybende synspunkter, der kan segmenteres og benchmarkes. Det sikre vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 eller send os en email: