Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

Vi bruger ofte dybdegående analyser af medarbejdertilfredshed, som udgangspunkt for vores undersøgelser.

 

De giver overblik over jeres situation, men også hvor der kan sættes ind for at skabe effektive resultater.

De finder frem til tiltag, der kan styrke relationen til kunder eller medarbejdere.

Undersøgelse af

Medarbejder-tilfredshed

Formålet med en undersøgelse af medarbejdertilfredshed er at få et indblik i, hvordan medarbejdere opfatter arbejdspladsen. Derudover er det at få overblik over forbedringsområder, der betyder mest for medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

 

Vi finder frem til områder, der kan omsættes til konkrete handlingsplaner. Det sikre, at I kan lægge ressourcer der, hvor de har størst effekt. Og på den måde få tilfredse og loyale medarbejdere.

Et typisk

Forløb

FORBEREDELSE

Inden opstart fastsættes det konkrete indhold:

 

  • Projektledelse og vejledning

  • Udarbejdelse og tilpasning af spørgsmål

  • Undersøgelsesdesign

  • Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme, hvor meget de vil involveres i processen. Vi har som udgangspunkt et oplæg til undersøgelsen afhængig af virksomhedens behov.


IGANGSÆTTELSE

Selve forløbet:

 

  • Udsending af invitationsmails til spørgeundersøgelse

  • Analyse og rapportering

ANVENDELSE

En tilfredshedsundersøgelse – nye muligheder:

 

  • Identifikation af, hvor der bedst sættes ind for at tiltrække og fastholde kunder

  • Overblik over en bedre håndtering af medarbejdere og kunder

  • Segmenteringstilgang – fastlægge hvilke kunder der bør sættes fokus på og deres behov