Markedsundersøgelser

Reelt overblik

Markedsundersøgelse

Med en markedsundersøgelse får I svar omkring kunder, konkurrenter og forhandlere, og dermed et reelt billede af markedssituationen.

 

Vi kigger på kundernes behov og forventninger til jer og til markedet. Kun på den måde får I de bedste betingelser til at kunne træffe beslutninger på.

Udgangspunkt i

Spørgeundersøgelse

Vi laver dybdegående undersøgelser, der giver et helt billede af, hvem kunder og konkurrenter er. Derudover kan det være relevant med korte oplysende undersøgelser med kolde facts på markedet. Det kan være meningsmålinger eller undersøgelser af kundens behov for service og krav til produkter.

 

Det er vigtig viden for at kunne differentiere sig og sætte priser. Ikke mindst er det vigtigt for at kunne lave produkter, som kunderne rent faktisk vil have.

 

Styrke

Håndtering af

Potentielle og reelle kunder

Konstruktiv dialog

Forhandlere

Styrke forholdet til deres kunder.

Identifikation af aktiviteter

Opretholde styrker og imødekomme svagheder.

Handlingsplaner

Fastsætte tidsplaner og ansvarsområder for aktiviteter

Markedsundersøgelse

Formål

Formålet med en markedsundersøgelse er at få en dybere forståelse af markedet, kundernes adfærd og tilgang til virksomheden.

 

Her synliggøres styrker og svagheder hos jer. Det giver forståelse for problematiske og attraktive områder, som I vil kunne forbedre.

 

Med undersøgelser får I overblik over, hvor der bedst kan sættes ind i forhold til konkurrenterne. Både i forhold til markedsføring og produktudvikling.

Efter markedsundersøgelse

Håndtering af resultater

Med resultaterne får I mulighed for en mere reel dialog med kunderne i markedet, og ikke mindst forståelse for, hvad jeres fokus bør være på.

 

En markedsundersøgelse identificerer konkrete aktiviteter, der imødekommer kundernes behov, og der lægges samtidig op til konkrete handlingsplaner.

 

På den måde identificerer en markedsundersøgelse salgsmuligheder og potentiale. Det er relevant viden både som opstarts- , men også som fastetableret virksomhed, der er ved at undersøge muligheder for produktudvikling.