Markedsundersøgelse

Få dybdegående indsigt i markedet, der giver et helt billede af, hvem kunder og konkurrenter er.

Formålet med en markedsundersøgelse er at få en dybere forståelse af markedet, kundernes adfærd og tilgang til virksomheden.

Det kan også være relevant med korte oplysende undersøgelser med kolde facts på markedet. Det kan være meningsmålinger eller undersøgelser af kundens behov for service og krav til produkter.

En markedsanalyse er vigtig viden for at kunne differentiere sig og sætte priser. Ikke mindst er det vigtigt for at kunne lave produkter, som kunderne rent faktisk vil have.

Markedsundersøgelse
Målgrupper

Potentielle og reelle kunder
Forhandlere
Medarbejdere

Undersøgelser

Online spørgeundersøgelser
Interviews

Forløb

Større meningsmålinger
og mindre fokuserede undersøgelser

Dataindblik på online platform

Markedsanalyse der differentierer jer,
Sætte priser
Tilbyde relevante produkter

Rådgivning

Workshops og træning
i at arbejde i dashboards

Markedsfoering

INDSIGT MED MARKEDSUNDERSØGELSER

 

Her synliggøres styrker og svagheder hos jer. Det giver forståelse for problematiske og attraktive områder, som I vil kunne forbedre.

Med undersøgelser får I overblik over, hvor der bedst kan sættes ind i forhold til konkurrenterne. Både i forhold til markedsføring og produktudvikling.

 

Identifikation af relevante aktiviteter: Vi hjælper dig med at identificere actions, ved at forstå, hvor I står i forhold til konkurrenterne.

Oprethold styrker og imødekom svagheder: Vores markedsundersøgelser identificerer jeres styrker, og ikke mindst de områder, der kræver forbedring.

Salgsmuligheder og potentiale: Ved at analysere markedet identificerer vi potentielle salgsmuligheder og åbninger.

Identifikation af forbedringsområder: Vores undersøgelser afslører de områder, hvor din virksomhed kan forbedres. Dette kan omfatte alt fra produktudvikling og kundeservice til marketingstrategier.

STRATEGI UD FRA MARKEDSUNDERSØGELSER

 

Med resultaterne får I mulighed for en mere reel dialog med kunderne i markedet, og ikke mindst forståelse for, hvad jeres fokus bør være på.

En markedsundersøgelse identificerer konkrete aktiviteter, der imødekommer kundernes behov, og der lægges samtidig op til konkrete handlingsplaner.

Data og indblik i markedet: Få adgang til detaljerede data og indsigt i forbrugeradfærd.

 

Identifikation af salgsmuligheder og potentiale: Vores analyser opdager salgsmuligheder og potentiale. Find ud af, hvordan I kan udvide jeres kundebase og maksimere jeres indtjeningspotentiale.

Konkrete anbefalinger baseret på fakta: Vi leverer præcise anbefalinger baseret på fakta om jeres kunder. Dette gør det muligt for jer at tilpasse jeres produkter og services til præcis det, jeres kunder efterspørger.

Strategi og differentiering i forhold til konkurrenter: Identificer konkurrencefordelene ved at forstå, hvor I adskiller jer fra jeres konkurrenter.

Viden til prisfastsættelse og produktudvikling: Brug vores indsigt til at fastsætte priser og skab produkter, der matcher jeres kunders behov og ønsker.

Svar om jeres konkurrenter: Få værdifulde indsigter i jeres konkurrenter, der hjælper jer med at holde trit med markedet og forstå deres strategier.

Brugerundersøgelse

Vil du høre mere…

 

In2minds giver Indsigt i kunder og medarbejdere. Vi arbejder strategisk på at omsætte viden fra kunder- og medarbejderundersøgelser til konkrete fokusområder og actions. I vores digitale univers får I adgang til data og uddybende synspunkter, der kan segmenteres og benchmarkes. Det sikre vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 eller send os en email: