Customer Journey

Målet med Customer Journey er at identificere mulighederne, truslerne og især “døde pletter” i kontaktfladerne til kunden. Hermed bliver det klart, hvad der i fremtiden skal fokuseres på, og hvilke områder det ikke giver værdi.

Resultaterne af analysen sættes op i et Customer Journey Kort. Det giver klarhed over kundernes behov og holdninger inden for hvert område i kundens rejse med virksomheden.

Klik her og læs mere om, hvorfor Customer Experience kan slå Big Data

Customer Experience

Kundens behov under lup

Hvad er afgørende i kundens valg af jer?

Undersøg potentialet

Hvilken dialog med kunden virker bedst?

Sikring af salg

Hvilke forventninger har kunden?

Arbejdet med Customer Experience

Undersøgelsens vigtigste arbejde er ikke selve målingen og resultaterne. Det er at bruge resultaterne som grundlag for en værditilvækst.

Resultaterne skal inspirere til:

01

At skabe en konstruktiv dialog med potentielle og reelle kunder – baseret på relevante fund i undersøgelsen.

02

At identificere mulige aktiviteter for at opretholde styrker og imødekomme eventuelle svagheder.

03

At skabe rammer for handling. At fastsætte frister og personer med ansvar for aktiviteter, der har til formål at forbedre udvalgte fokusområder.Customer Experience

Med Customer Experience får du et overblik over, hvordan kundeoplevelsen kan styrkes på tværs af kanaler og touchpoints. Det giver interessenter fra alle områder af virksomheden en bedre forståelse af kundens perspektiv. Hvordan ønsker kunden at blive talt med, hvilke tanker, følelser, handlinger og oplevelser har han.

Fokus er at undersøge kundens behov og forventninger. Det giver overblik over, hvordan virksomheden kan tilpasse tjenesten til kunden.

Interesseret i at høre mere?

Vi giver kaffe, mens vi uddyber, hvordan Customer Experience kan sikre jer en bedre håndtering af jeres kunder.