Medarbejderanalyse

Få hjælp til jeres medarbejderanalyse og få indsigt i udfordringer i organisationen. Vi identificere medarbejdertilfredshed i afdelinger og synliggøre forskellige medarbejdertyper.

 

Medarbejderundersøgelser er et værdifuldt redskab til at identificere og løse problemer i organisationen. Både til at identificere og imødekomme stress, konflikter eller utilfredshed samt få indblik i, hvad der gør jeres medarbejdere særligt glade.

Når en organisation eller afdeling får en ny leder, kan medarbejderanalyse hjælpe med at evaluere, hvordan medarbejderne reagerer på den nye ledelse. At forstå medarbejdernes tanker og forventninger til ledelsen giver organisationen mulighed for at skabe et mere positivt arbejdsmiljø.

At måle medarbejdernes velvære er afgørende, da trivslen har en direkte indvirkning på medarbejdernes engagement og præstationer. Afhængig af medarbejderens rolle og afdeling er der typisk stor forskel på medarbejdernes behov og forventninger til en leder. Her hjælper en medarbejderanalyse med at identificere, hvor der er behov for uddannelse eller støtte for at forbedre medarbejdernes færdigheder og trivsel.

Medarbejderanalyse

Medarbejderundersøgelser

Vores løsninger til medarbejderanalyse

Surveys og Interviews

Vi bruger primært online surveys til medarbejder-undersøgelser. Det sikre en høj anonymitet, og medarbejderne føler sig derfor trygge i deres svar.

Designet og indholdet af undersøgelsen fastlægges i samarbejde med jer. Herved får I afdækket præcist jeres udfordringer og får samtidig et layout, som medarbejderne kan genkende.

Dybdegående trivselundersøgelser

Vi undersøger medarbejdertilfredshed på overordnet niveau og på afdelingsniveau, og benchmarker resultaterne.

Gennem benchmark bliver det klart, hvilke afdelinger og områder, der bør samles op på, og hvilke ledere der performer bedst.

Rådgivning

Vi kommer med helt konkrete anbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater.

Vores anbefalinger deles typisk op i temaer omkring ledelsen, den daglige leder, generelle medarbejderbehov og frustrationer. Samlet giver det et stærkt beslutningsgrundlag til konkrete handlinger.

Løsninger inden for medarbejdertilfredshed

Trivsel og APV

Trivsel og APV

Find ud af hvilke områder I bør prioritere for at sikre en bedre trivsel.

Områderne uddybes i rapporter på virksomhedsniveau, samt på afdelingsniveauer.

Undersøgelsen kører efter en række standarder omkring APV. Hertil kan tilføjes en række særlige fokusområder, der kan give konkret værdi for jeres arbejdsplads.

Udover de traditionelle trivsels- og tilfredshedsområder, er det væsentligt at afdække områder, der betyder noget særligt hos jer.

Det kan være, I har fået ny leder, oplever stress blandt medarbejdere, eller andet der kunne være relevant at få bedre indsigt i.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

LÆS MERE
medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

Formålet med undersøgelser af medarbejdertilfredshed er at få overblik over arbejdspladsmiljøet overordnet set, samt i de enkelte afdelinger. Der sættes fokus på en række forhold såsom ledelsen, samarbejde og personlige forhold i forhold til arbejdspladsen. På den måde gives der en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives og deres tilfredshed.

Målet er at identificere de indsatsområder, der gør jeres virksomhed til en endnu bedre arbejdsplads i fremtiden.

Få indblik i medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Både omkring deres tanker og forventninger til ledelsen, deres kollegaer samt deres velvære.

Få et detaljeret indblik i jeres arbejdsplads arbejdsmiljø med både standardspørgsmål og konkrete tilpassede spørgsmål, der er til at følge op på.

LÆS MERE

Vil du høre mere…

 

In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejderundersøgelser. Vi undersøger behov og skaber indsigt i kunder og medarbejdere. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 eller send os en email: