Medarbejderanalyse

Et sundt arbejdsmiljø

Medarbejderanalyse og trivselsundersøgelser styrker forholdene på arbejdspladsen.

Hovedfokus

Vores kernekompetencer ligger indenfor områderne:
Surveys og Interviews

Vi bruger primært online surveys til medarbejder-undersøgelser. Det sikre en høj anonymitet, og medarbejderne føler sig derfor trygge i deres svar.

Designet og indholdet af undersøgelsen fastlægges i samarbejde med jer. Herved får I afdækket præcist jeres udfordringer og får samtidig et layout, som medarbejderne kan genkende.

Dybdegående undersøgelser

Vi undersøger medarbejdertilfredshed på overordnet niveau og på afdelingsniveau, og benchmarker resultaterne.

Gennem benchmark bliver det klart, hvilke afdelinger og områder, der bør samles op på, og hvilke ledere der performer bedst.

Rådgivning

Vi kommer med helt konkrete anbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater.

Vores anbefalinger deles typisk op i temaer omkring ledelsen, den daglige leder, generelle medarbejderbehov og frustrationer. Samlet giver det et stærkt beslutningsgrundlag til konkrete handlinger.

Udvalgte Løsninger

Trivselsundersøgelser og APV

Find ud af hvilke områder I bør prioritere for at sikre en bedre trivsel.

Områderne uddybes i rapporter på virksomhedsniveau, samt på afdelingsniveauer.

Undersøgelsen kører efter en række standarder omkring APV. Hertil kan tilføjes en række særlige fokusområder, der kan give konkret værdi for jeres arbejdsplads.

Udover de traditionelle trivsels- og tilfredshedsområder, er det væsentligt at afdække områder, der betyder noget særligt hos jer.

Det kan være, I har fået ny leder, oplever stress blandt medarbejdere, eller andet der kunne være relevant at få bedre indsigt i.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

LÆS MERE

Medarbejdertilfredshed

Formålet med undersøgelser af medarbejdertilfredshed er at få overblik over arbejdspladsmiljøet overordnet set, samt i de enkelte afdelinger. Der sættes fokus på en række forhold såsom ledelsen, samarbejde og personlige forhold i forhold til arbejdspladsen. På den måde gives der en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives og deres tilfredshed.

Målet er at identificere de indsatsområder, der gør jeres virksomhed til en endnu bedre arbejdsplads i fremtiden.

Få indblik i medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Både omkring deres tanker og forventninger til ledelsen, deres kollegaer samt deres velvære.

Få et detaljeret indblik i jeres arbejdsplads arbejdsmiljø med både standardspørgsmål og konkrete tilpassede spørgsmål, der er til at følge op på.

LÆS MERE

Vil du høre mere…

 

In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejderundersøgelser. Vi undersøger behov og skaber indsigt i kunder og medarbejdere. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 eller send os en email:    Hjemmesiden bruger cookies. Ved at klikke Tillad giver du tilladelse til, at vi må gemme små stykker data på den enhed.  Læs mere