Forside

In2minds undersøger behov og forventninger i alt fra undersøgelser til handlingsplaner.Vi forstår kunderVi forstår medarbejdere
In2minds er med i hele processen

Fra forståelse til handling.

Ofte er det uklart, hvordan processen foregår, strategien udvikles, og hvad der danner baggrund for de endelige handlingsplaner.

Vores proces er struktureret, og vi guider vores kunder gennem hele forløbet, trin for trin. Det vil sige fra første kontakt til udvikling af kommunikationsstrategi og handling.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med handlingsplaner

[modal_popup_box animation=”zoomIn” titletext=”Vi omsætter analyse til handling” btntext=”Vil du høre mere…” btnclr=”#ffffff” btnbg=”#000000″ titlebg=”#000000″ bgclr=”#ffffff” bodybg=”#ffffff” titleborder=”#000000″ titleclr=”#ffffff” hoverbg=”#7c7c7c”]In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejdermålinger.

Vi undersøger behov. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, tilfredshedsmålinger og APV.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 2442 8748

Eller send os en mail[/modal_popup_box]

Undersøgelser og handlingsplaner
AnalyseUndersøgelsesfasen

Med afsæt i kunde- og medarbejderundersøgelser finder vi de
områder, der går mere eller mindre godt. Det kan være kritiske
områder, hvor kunderne savner hjælp eller områder, hvor
medarbejderne føler sig ladt alene. 

Ud fra undersøgelsens resultater har denne fase fokus på at:

   • Klæde ledere på
   • Fastlægge fokusområder
   • Definere budskaber
   • Informere medarbejdere
Undersøgelse
HandlingsplanerImplementeringsfasen

Ud fra de udvalgte fokusområder lægger vi en plan for de forhold,
som skal styrkes.

 • Det kan være hjemmesiden, som skal vinkles på en ny måde,
  så den bedre kan hjælpe kunderne,
 • Lederen, som skal have en mere struktureret tilgang til sine
  medarbejdere,
 • Eller implementeringen af nogle konkrete retningslinjer
  for at få virksomhedens værdier mere i spil.

 

Læs mere

Kunder og MedarbejdereBehov i fokus

Vi undersøger, hvor skoen trykker,
og hvad der skal til for at sikre et endnu bedre forhold til både kunder og medarbejdere.

På den måde skaber vi et stærkt fundament til det videre arbejde gennem undersøgelser og handlingsplaner.

Customer Journey

Kundeoplevelser

“Hvordan taler man til manden på 32 år, der er stoppet med at bruge sit sports ur? Det kan jo skyldes, at han er frustreret over ikke at kunne finde ud af at bruge det korrekt?”

 

Forstå kunderne

Kunderne er komplekse. Det er derfor værdifuld viden at forstå, hvad der motiverer kunderne til at købe. Men også hvor de ser de største udfordring og glæder i købsforløbet.

Vi arbejder med alt fra:

 • Digitale kundetilfredshedsundersøgelser
 • Dybdegående interviews
 • Customer Journey

Læs mere

Customer Journey

Medarbejdertrivsel

“Når en medarbejder savner opbakning fra sin leder, så risikerer man, at han søger et nyt arbejde inden for et år!”.

 

En bedre kommunikation

Målet er at synliggøre medarbejdernes tilfredshed og udfordringer. Hvor det går godt, og hvor det går dårligt. Målet er herigennem at nå frem til en mere optimal dialog, og ikke mindst en mere optimal arbejdsplads.

Vi arbejder blandt andet med:

 • APV, Trivselsundersøgelser
 • Ledermålinger
 • Udvikling af konkrete handlingsplaner

Læs mere