Målgruppe segmentering

Afdækning af kundernes behov

Med analyse af kundernes forventninger styrker vi jeres

Produkter og kunderelationer

Indsigt og data

behovsanalyser

Adfærds- og behovsafdækning

Med viden om kunders behov og hvordan de bruger jeres produkter, er det nemmere at udvikle og kommunikerer produkterne, der passer til kundernes oplevelse af det.

 • Hvor villige er kunderne til at købe produktet?
 • Har de en interesse for det?
 • Løser produktet deres problemer?
 • Muligheder og udfordringer ved produktet.
kundedata

Markedsdata

Vi bruger data kombineret med spørgeundersøgelser til at få et uddybende indblik i markedet. Det kan være data på jeres konkurrenter, på målgrupper og ikke mindst på potentialet i hele landet.

 • Overblik over konkurrencesituationen
 • Antal lignede virksomheder
 • Hvilke segmenter og brancher bør I gå efter først: Potentiale, indhold til produktet, mm.
kundepotentiale

Kundepotentiale

Det er ikke altid blandt de mest nærliggende kunder, det største potentiale ligger.

Potentialet kan være geografisk, branche- såvel som virksomhedsspecifikt opdelt. Og når I først har viden om de bedste kunder, har I god mulighed for at udvide potentialet til lignende kundetyper.

Et typisk forløb hos In2minds

Planlægning

.

 • Workshop, fastlægning af:
  • Problemstillinger
  • Fokusområder
  • Målgrupper
  • Mm.
 • Spørgeramme
 • Opsætning af undersøgelse
Survey og interviews

.

 • Gennemførsel af undersøgelse
 • Kommunikation: Internt og Eksternt
  • Information omkring formål
  • Klæde kontaktflader på
Rapportering

.

 • Tal og grafer
 • Key findings
 • Fokusområder
 • Anbefalinger
Præsentation og rådgivning

.

 • Gennemgang af resultater
 • Rådgivning og diskussion:
  • Vigtigste fokusområder
  • De kortsigtede tiltag
  • De langsigtede tiltag
  • Ansvarsfordeling

Vil du høre mere…

Behovsanalyser kan være mange til, og kan give jer indsigt på flere områder.

Står I og skal have lanceret et nyt produkt, kan det være relevant at spørge kunden til råds omkring deres behov og forventninger. Det kan også være, I søger viden omkring kundens brug af konkrete produkter – eller deres interesse i nye løsninger. Endelig kan det være relevant at få gennemgået kunderejsen gennem en Customer Journey.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 Eller send os en email: