Kundeanalyse

Målet med en kundeanalyse er at opnå en dybere forståelse af, hvordan kunder agerer, og hvad deres præferencer er.

Dette omfatter indsamling og analyse af demografiske data, men også reelt at spørge kunderne omkring købsvaner, forbrugsmønstre, målinger af kundeloyalitet og mere. Formålet er at få indblik i kunders ønsker, behov, udfordringer og mål.

Inden for kundeanalyse benyttes typisk en række forskellige metoder som analyse af data (såsom CRM-data eller marketingdata), afholdelse af fokusgrupper, gennemførelse af interviews og ikke mindst elektroniske spøgeskemaundersøgelser med feedback fra kunderne.

Kundeanalyse

Dybdegående kundeanalyse

Udnyt eksisterende kundedata

Udgangspunktet for undersøgelsen bør være eksisterende kunder, når du udfører kundeanalyse. De kender jer bedst, og har typisk en holdning til jer. Kobling af andre data, kan desuden segmentere kunderne og give uvurderlig indsigt i forbrugeradfærd.

Typiske data kan omfatte:

Geografisk (såsom by, land, regioner eller territorier)
Demografisk (såsom alder, køn, uddannelseshistorie eller socioøkonomisk status)
Adfærd og holdning (hvordan de interagerer med jer og jeres produkter/tjenester)

Kundedata
Kundefeedback

Forstå kunde feedback

Kundernes svar giver værdifuld indsigt og hjælper jer med bedre at forstå kunderne.

Ved aktivt at bruge kundernes feedback har I en effektiv måde at opdage eventuelle problemer, før de bliver til alvorlige problemer. Det gør det muligt at træffe korrigerende foranstaltninger hurtigt, og hjælper samtidig med at engagere kunder og opbygge relationer, hvilket typisk fører til højere loyalitet, højere købsrater og langsigtet vækst i omsætningen.

Vi kan hjælpe jer:

Surveys og Interviews

Vi arbejder både med online surveys og interviews. Til spørgeundersøgelser der skal ud til en stor målgruppe anvendes online undersøgelser.

Interviews bruges typisk til opfølgning og uddybning af en online undersøgelse eller til mindre dybdegående undersøgelser af bla. kunderejser.

Kundeanalyse - Nationalt og internationalt

Vi undersøger kundetilfredshed lokalt i Danmark og på tværs af lande. Her stiller vi skarpt på globale og lokale udfordringer og muligheder.

Ved flere kundeundersøgelser laver vi benchmark på tværs, som synliggøre forskelle og udfordringer.

Rådgivning

Vi kommer med helt konkrete anbefalinger på baggrund af vores undersøgelser.

Vi kommer med anbefalinger til ændringer såvel service, ydelser og kommunikation til kunderne. Det giver et stærkt beslutningsgrundlag til konkrete handlinger.

Udvalgte Løsninger

behovsundersogelser

Målgruppe segmentering

Få viden om kundernes helt konkrete ønsker og behov, der kan styrke jeres brand, produkter og ydelser.

Vi undersøger kundernes behov, pains og forventninger til jer, med en gennemgang af produkter, markedsføring og den kommunikation, der findes i dag.

Vi kigger på jeres Touchpoints til kunderne, og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan de hver især kan styrkes.

LÆS MERE
kundetilfredshed1 2

Kundetilfredshed

Få en større forståelse for jeres slutbrugere gennem et indblik i, hvem de er, deres holdning til jer og deres præferencer. Målet er at få indsigt i beslutningsprocessen, og ikke mindst hvad der skal til for at styrke jeres produkter og ydelser.

Forstå kundernes interesse og tilfredshed med alt fra jeres service til selve de produktet I sælger.

Vi udpeger nogle helt konkrete forbedringsområder, der betyder mest for jeres kunder, og som er nemme at arbejde videre med.

LÆS MERE
markedsundersoegelser

Customer Journey

Få overblik over, hvordan I styrker kundeoplevelsen på tværs af kanaler og touchpoints. Det giver en bedre forståelse af, hvordan kunden oplever jer.

– Hvordan ønsker kunden at blive talt med, hvilke tanker, følelser, handlinger og oplevelser har han?

Vi afdækker kundernes syn på jer gennem interviews med udvalgte kundesegmenter. Herudfra analyserer og konkluderer vi på deres svar, og laver oplæg til konkrete tiltag til handleplaner.

LÆS MERE

Vil du høre mere…

 

In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejderundersøgelser. Vi undersøger behov og skaber indsigt i kunder og medarbejdere. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 eller send os en email: