Om In2minds

Hos In2minds er vi specialister inden for spørgeundersøgelser og formidling, ud fra kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Vi har erfarne konsulenter indenfor datahåndtering: statistik, datastyring og analyse. Vi står for projektledelse af jeres undersøgelse. Derudover er vores fokus på den efterfølgende rådgivning omkring arbejdet med resultaterne i praksis. Udgangspunktet er workshops hos jer, hvor vi finder frem til formål og fokusområder til undersøgelsen. Herudfra laver vi den rette vinkling af undersøgelsen, der sikrer, at I får svar, I reelt kan arbejde videre med.

Kvalitative interviews

Vi gennemfører både personlige telefoninterviews og fokusgruppeinterviews, hvor vi har mulighed for at komme i dybden med målgruppens holdninger. Vi hjælper jer med udarbejdelse af interviewguide, afvikling, optagelse og transskribering af interviews samt udarbejdelse af rapporter med konklusioner.

Online spørgeundersøgelser

Online undersøgelser er kernen af vores forretning. Vi rapporterer på flere niveauer, så I får bedre indsigt i afdelinger, lande, produktområder og kundetyper. Resultaterne benchmarkes, så det bliver klart, hvilke afdelinger eller områder, der bør samles op på, og hvilke præferencer de enkelte kundetyper har.

Afrapportering forefindes online, med mulighed for at udvælge og udprinte pdf-rapporter.

Rådgivning

Vi lægger stor vægt på rådgivning i forhold til det videre arbejde med rapporterne og giver vores anbefalinger til konkrete anbefalinger og fokusområder. Anbefalingerne bygger på faktuelle grafer og data fra undersøgelsen, og ikke mindst de åbne svar, kunder og medarbejdere selv har givet.

Rådgivning

Projektledelse & Rådgivning

 • Fakta
  Vi arbejder ud fra fakta fra jeres kunder og medarbejder, og kommer med rådgivning og anbefalinger, der kan forbedre kundeoplevelsen og medarbejderrelationer.
 • Metode
  Vi arbejder ud fra kvantitative online spørgeundersøgelser samt kvalitative interviews.
 • Erfarne konsulenter
  Vores erfarne konsulenter kobles på forløbet, og står for styring af processen og rådgivning omkring det videre arbejde med resultaterne.
 • Rådgivning og implementering
  Vi har fokus på at klæde jeres ledere og områder på til selv at arbejde videre med konkrete initiativer og tiltag.
Kundeundersøgelse
Partner - Rådgiver - ProjektlederKatrine Vanggaard
Katrine Vanggaard


Kundeansvarlig

Cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation

Medarbejderundersøgelse
Dataansvarlig - SystemudviklingJesper Rasmussen
Jesper Rasmussen


Databehandling, dataanalyse og og udvikling af systemer.

Cand. Oecon

Vil du høre mere…

 

In2minds giver indsigt i kunder og medarbejdere. Få hjælp til spørgeundersøgelser og formidling, ud fra kvalitative og kvantitative undersøgelser. Vi arbejder strategisk på at omsætte viden fra kunder- og medarbejderundersøgelser til konkrete fokusområder og actions. I vores digitale univers får I adgang til data og uddybende synspunkter, der kan segmenteres og benchmarkes. Det sikre vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, kundeanalyser, medarbejderanalyser, tilfredshedsmålinger og APV. Mød os på LinkedIn. Læs mere om vores løsninger her.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 24428748 eller send os en email: