Vi styrker

Produkter og kunderelationer

Internationale undersøgelser

Vi undersøger kunder på tværs af lande.

Surveys og Interviews

Vi arbejder både med online surveys og interviews

Handleplaner

Vi kommer med helt konkrete anbefalinger på baggrund af undersøgelser

Kundetilfredshed

Få indblik i, hvordan kunderne opfatter jer.

Forstå kundernes interesse og tilfredshed med alt fra jeres service til selve produktet i sælger.

Vi udpeger helt konkrete forbedringsområder, der betyder mest for jeres kunder, og som er nemme at arbejde videre med.

LÆS MERE

Styrk produkter og markedsføring

Behovsundersøgelser

Få viden om kundernes helt konkrete ønsker og behov.

Vi undersøger kundernes behov, pains og forventninger til jer, med en gennemgang af produkter, markedsføring og kommunikation, der findes i dag.

Vi kigger på jeres Touchpoints til kunderne, og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan de hver især kan styrkes.

Samlet set afdækkes, hvad der skal til for at styrke jeres brand eller produkt og øge tilfredsheden.

LÆS MERE

Customer Journey

Få overblik over, hvordan I styrker kundeoplevelsen på tværs af kanaler og touchpoints. Det giver en bedre forståelse af, hvordan kunden oplever jer.

– Hvordan ønsker kunden at blive talt med, hvilke tanker, følelser, handlinger og oplevelser har han?

Vi interviewer udvalgte kundesegmenter, analyserer og konkluderer på deres svar, og laver oplæg til konkrete tiltag til handleplaner.

LÆS MERE

Vil du høre mere…

In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejdermålinger. Vi undersøger behov. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, tilfredshedsmålinger og APV.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 2442 8748. Eller send os en email: