Kundeundersøgelser

1IDENTIFIKATION AF FORBEDRINGSOMRÅDER

Customer Journey

 

Med Customer Journey får I overblik over, hvordan kundeoplevelsen kan styrkes på tværs af kanaler og touchpoints. Det giver en bedre forståelse af, hvordan kunden oplever jer: Hvordan ønsker kunden at blive talt med, hvilke tanker, følelser, handlinger og oplevelser har han.

Vi interviewer udvalgte kundesegmenter, analyserer og konkluderer på deres svar, og laver oplæg til konkrete tiltag til handleplaner.

Customer Journey er en undersøgelse af kundens behov og forventninger til produktet og service, for at få et overblik over hvordan virksomheden kan tilpasse tjenesten til kunden.

 • Interviews med typiske kundetyper.
 • Identifikation af områder kunderne synes fungerer godt og dårligt.
 • Kundernes egne forslag til forbedringer.
 • Hvor og hvordan I kan forbedre kommunikation og markedsføring.
 • Rådgivning og anbefalinger.
Læs mere

2SALGSMULIGHEDER OG POTENTIALE

Markedsundersøgelse

 

I får svar omkring kunder, konkurrenter og forhandlere, og dermed et reelt billede af markedssituationen. Vi kigger på kundernes behov og forventninger til jer og til markedet. På den måde får I de bedste betingelser til at kunne træffe beslutninger på.

Vi laver både dybdegående kundeundersøgelser og handlingsplaner, der giver et helt billede af, hvem kunderne og konkurrenter er.

 • Større meningsmålinger og korte oplysende undersøgelser
 • Data og indblik i markedet.
 • Online spørgeundersøgelser.
 • Interviews.
 • Viden for at kunne differentiere sig, sætte priser og ikke mindst lave produkter, som kunderne rent faktisk vil have.
Læs mere

3IDENTIFIKATION AF INDSATSOMRÅDER

Kundetilfredshed

 

Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at få overblik over, hvordan kunder opfatter en virksomhed. De giver overblik over kundens interesse og tilfredshed med alt fra service til selve produktet. Når vi laver kundeundersøgelser, udpeger vi helt konkrete forbedringsområder, der betyder mest for kunden. På den måde får I oversigt over fokusområder og oplæg til handlingsplaner, der er nemme at arbejde videre med.

 • Hvor kan der bedst sættes ind for at holde på kunderne?
 • Hvad skaber tilfredshed og loyalitet, for at blive endnu bedre og attraktiv?
 • Online spørgeundersøgelse.
 • Interviews.
Læs mere