1Customer Journey

 

Få overblik over, hvordan I styrker kundeoplevelsen på tværs af kanaler og touchpoints. Det giver en bedre forståelse af, hvordan kunden oplever jer.

– Hvordan ønsker kunden at blive talt med, hvilke tanker, følelser, handlinger og oplevelser har han?

Vi interviewer udvalgte kundesegmenter, analyserer og konkluderer på deres svar, og laver oplæg til konkrete tiltag til handleplaner.

Læs mere

2Markedsundersøgelse

 

Få de vigtige svar omkring såvel jeres kunder, konkurrenter og forhandlere, og dermed et reelt billede af markedssituationen.

Vi kigger på kundernes behov og forventninger til jer og til markedet. På den måde får I de bedste betingelser til at kunne træffe beslutninger på.

I får en dybdegående kundeundersøgelse med analyse og konklusioner omkring, hvordan I bedst kan håndtere kunderne og konkurrenter.

Læs mere

3Kundetilfredshed

 

Få indblik i, hvordan kunderne opfatter jer.

Forstå kundernes interesse og tilfredshed med alt fra jeres service til selve produktet i sælger.

Vi udpeger helt konkrete forbedringsområder, der betyder mest for jeres kunder.

I får oversigt over fokusområder og oplæg til handlingsplaner, der er nemme at arbejde videre med.

Læs mere