1APV forebygger

 

Formålet med APV og trivselsundersøgelser er at få et overblik over arbejdspladsmiljøet. Ikke mindst for at sikre, at I forholder sig til de væsentlige problemstillinger på arbejdsstedet. På den måde er en APV med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, da den synliggør jeres problemstillinger og risici.

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne kigger vi på, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

Resultaterne uddybes i rapporter på overordnet niveau, men også på afdelingsniveauer:

 • Identifikation af arbejdspladsmiljøet
 • Vurdering af, hvor går det godt og skidt
 • Segmentering af arbejdsmiljøet blandt medarbejdergrupper og afdelinger.
 • Identifikation af hvor der bør sættes ind
 • Online spørgeundersøgelse.
 • Oplæg til handlingsplaner.

1Et brugbart værktøj

 

Det vigtigste i medarbejderundersøgelser er ikke målingen og resultaterne, men selve arbejdet bagefter. På den måde bliver vores APV-rapporter et udgangspunkt for kommende handleplaner.

I rapporterne sætter vi fokus på helt konkrete områder, der bør forbedres. Det kan være alt fra medarbejdernes arbejdsplads, forholdet til lederen, til stress og psykisk press fra andre kollegaer. Rapporterne sætter fokus på  de udfordringer, der findes hos jer, men kommer også med svar på, hvad der bør gøres bedre.

Resultaterne kan imødekomme alt fra:

 • Sygefravær
 • Lav motivation
 • I værste fald et dårligt image
 • En konstruktiv dialog med medarbejderne
 • Identifikation af aktiviteter til at fastholde styrker

Vil du høre mere…

In2minds er et strategisk analysefirma, der udvikler strategiske tiltage med udgangspunkt i kunde- og medarbejdermålinger. Vi undersøger behov. Herudfra er vores fokus er på kommunikation og handlingsplaner, der alle baseres på facts. Det sikrer vores kunder et stærkt beslutningsgrundlag.

Vi laver alt inden for Customer Journey, interviews, trivselsundersøgelser, markedsundersøgelser, tilfredshedsmålinger og APV.

Ring til os og hør nærmere på telefon +45 2442 8748. Eller send os en email: