APV og Trivselsundersøgelser

Kundetilfredshed

Formålet med APV og trivselsundersøgelser er at få et overblik over arbejdspladsmiljøet. På den måde er de med til at sikre, at virksomheden forholder sig til de væsentlige problemstillinger på arbejdsstedet.

 

APV er en løbende proces. Den følger systematisk op på arbejdspladsen, så eventuelle problemer løbende kan løses. På den måde er en APV med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, da den synliggør virksomhedens problemstillinger og risici.

APV til

Bedre trivsel.

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne kigger vi på, hvilke områder der bør prioriteres for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

 

Resultaterne uddybes i APV rapporter på overordnet niveau, men også på afdelingsniveauer:

 

  • Identifikation af arbejdspladsmiljøet

  • Vurdering af, hvor går det godt og skidt

  • Segmentering af medarbejdergrupper og afdelinger

  • Identifikation af hvor der bør sættes ind

APV på arbejspladsen
Trivsel blandt medarbejdere

Før det gør ondt

APV FOREBYGGER.

En medarbejderundersøgelse sikrer både virksomheden og den enkelte medarbejder. Ved at belyse virksomhedens problemstillinger bliver det muligt at forebygge væsentlige omkostninger.

 

  • Sygefravær

  • Lav motivation

  • I værste fald et dårligt image

Undersøgelser som

Værktøj.

Det vigtigste i arbejdet med medarbejderundersøgelser er ikke selve målingen og resultaterne, men selve arbejdet bagefter.

 

Resultaterne skal inspirere til:

 

  • At skabe konstruktiv dialog med medarbejderne

  • At identificere aktiviteter til at fastholde styrker

  • At skabe handlingsplaner: Deadlines og ansvarlige personer for aktiviteter.

 

Arbejdet med APV bør involvere alle ansatte for derigennem at øge viden- og kompetenceniveauet. Ledelsens opbakning er essentiel.

 

Kommunikation af arbejdet og resultaterne er afgørende for at skabe commitment og øget kendskab.

 

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer.