Kunde forståelse

Customer Journey

Kundens behov under lup

Hvad er afgørende i kundens valg af jer?

Kundeundersøgelser og handlingsplaner

Undersøg potentialet

Hvordan sikrer I den bedste service?

Sikring af salg

Hvilke forventninger har kunden?

Kundeundersøgelser og handlingsplanerIdentifikation af indsatsområder

Kundeundersøgelser

Formålet med tilfredshedsundersøgelser er at få overblik over, hvordan kunder opfatter en virksomhed. De giver overblik over kundens interesse og tilfredshed med alt fra service til selve produktet. Når vi laver kundeundersøgelser, udpeger vi helt konkrete forbedringsområder, der betyder mest for kunden. På den måde får I oversigt over fokusområder og oplæg til handlingsplaner, der er nemme at arbejde videre med.

In2minds Kundeundersøgelser og handlingsplaner identificerer strategiske tiltag, der viser, hvor der bedst kan sættes ind for at holde på kunderne. Målet er at forstå, hvad der skaber tilfredshed og loyalitet, for at blive endnu bedre og attraktiv.

Læs mere
Customer JourneyForstå kundens rejse med jer

Customer Journey

Med Customer Journey får I overblik over, hvordan kundeoplevelsen kan styrkes på tværs af kanaler og touchpoints. Det giver en bedre kunde forståelse ud fra kundens perspektiv: Hvordan ønsker kunden at blive talt med, hvilke tanker, følelser, handlinger og oplevelser har han.

Fokus er at undersøge kundens behov og forventninger til produktet og service, for at få et overblik over hvordan virksomheden kan tilpasse tjenesten til kunden.

Målet med Customer Journey er at identificere mulighederne, truslerne og især “døde pletter” i kontaktfladerne til kunden. Hermed bliver det klart, hvad der i fremtiden skal fokuseres på, og hvilke områder det ikke giver værdi. På den måde laver vi konkrete handlingsplaner på baggrund af dybdegående kundeundersøgelser.

Læs mere
MarkedsundersøgelserIdentifikation af salgsmuligheder og potentiale

Markedsundersøgelse

I får svar omkring kunder, konkurrenter og forhandlere, og dermed et reelt billede af markedssituationen. Vi kigger på kundernes behov og forventninger til jer og til markedet. På den måde får I de bedste betingelser til at kunne træffe beslutninger på.

Vi laver både dybdegående kundeundersøgelser og handlingsplaner, der giver et helt billede af, hvem kunderne og konkurrenter er. Vi laver større meningsmålinger, men også korte oplysende undersøgelser med kolde facts omkring markedet. Alt sammen relevant viden for at kunne differentiere sig, sætte priser og ikke mindst lave produkter, som kunderne rent faktisk vil have.

Læs mere